тел: + 359 2 980 57 75; + 359 2 929 40 70;

Мивеки Б.К.

Туроператор

Лиценз PK-01-6353

Екскурзия в Турция, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Гърция, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Македония, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Румания, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Хърватска, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Италия, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Тунис, Туристическа фирма Мивеки Травел Екскурзия в Египет, Туристическа фирма Мивеки Травел
Екскурзии и почивки
Почивки с автобуси
Почивки със самолет
Екскурзии и почивки в България
Хотели в чужбина
Хотели в страната

Автобуси
Под Наем
Общи условия

 

Общи условия:


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 

Права и задължения на Потребителя:

 

I. АНУЛАЦИИ
 

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да анулира потвърдена резервация, това трябва да бъде направено писмено и лично от лицето, подписало заявката за услуги. 

 

(1)  Крайният срок, в който Потребителят може да се откаже от пътуването без да дължи неустойка е 40 (четиридесет ) дена преди датата на отпътуването.Потребителят има и право в срок не по –късно от 10 ( десет) дни преди началната дата на пътуването, да  преотстъпи своето пътуване към трето лице, за което се задължава да уведоми Туроператора. Потребителят поема солидарна отговорност заедно с приобретателя  за заплащане на дължимите суми по силата на този договор.

 

(2) При анулация, от страна на Потребителя, след изтичане на срока по ал. 1 , той дължи на Туроператора неустойка, както следва :

 

А)Ако направената анулация е от 39 до 25 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на не по –малко от 30 % от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

 

Б)Ако направената ануалиция е от 29 до 20 дена преди датата на отпътуването,неустойката е в размер на 50 % от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

 

В) Ако направената анулация е от 19 до 14 и по –малко дни преди датата на отпътуването, неустойката е в размер на 80 % от цената на пътуването, съобразно условията на конкретната програма.

Г) По-малко от 14 дни до началото на ТП – 100%, от пълната стойност на пътуване 

 

(2) Потребителят се задължава:

 

1. При пътуване извън България да осигури необходимите лични документи /редовен задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и Република България.

 

2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата, а ако непълнолетният пътува с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител. Оригиналът на нотариалната декларация се предоставя в офиса на Туроператора или Турагента не по-късно от 5 работни дни преди отпътуването. В случай, че това не е изпълнено и поради неправилно попълнена декларация, Потребителят не е допуснат да премине границата на България, Туроператорът  не дължи неустойки на Потребителя за непроведеното пътуване.

 

3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги, описани по-горе.

 

4.Да спазва законовия ред на страната, в която пътува, както и да напусне държавите, включени в почивката/екскурзията заедно с туристическата група, към която е включен, в противен случай, всички последици са за негова сметка и Туроператора не носи отговорност за разходите и формалностите,свързани с връщането му в България.

 

5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

 

6.Потребителят се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове.

 

Чл.14. Туроператорът се задължава:

 

1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя и описани по-горе .

 

2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя  “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната/включени в пакетната цена или срещу допълнително заплащане/.

 

3. По искане от Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

 

Чл.15. (1) Когато Туроператорът  направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя, който от своя страна се задължава да уведоми за решението си относно направените промени  след получаване на уведомлението от Туроператора, но не по –късно от началната дата на отпътуването. Потребителят с подписване на настоящия договор декларира, че посочените от него в Договора телефон, факс и електронен адрес са тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг о същата или по –висока категория без промяна на цената или замяна на транспортното средство с друго от същата или по –висока категория или класа, не се счита за промяна на договора.

 

(2)При приемане на промените, от страна на  Потребителя, съгласно предходната алинея , страните се задължават да подпишат  допълнително споразумение към Договора.

 

 

 

Чл.16. Туроператорът  си запазва правото да прави промени в началния час и място на тръгване и часа на пристигане, както и да променя транспортната фирма, вида и категорията на транспортното средство, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, за което се задължава да уведоми Потребителя 24 часа преди датата на отпътуването. Точният час и място на отпътуване от България, регистрационен номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител от страна на Туроператора

 

Чл.17. При закупуване на екскурзии, почивки и програми с намаления, при Ранни записвания, както и при закупуване на ваучери от различни системи (Deals.bg, Grabo.bg, SuperDeal.bg, Dalavera, Sdelkite, VipOfeta, Great, Napolovina, Nisme.bg, Ofertomat, HappyDeal, BGKasichka, Lapni, HitCeniи други), не се приемат анулации и не се възстановяват суми. Същото важи и при празнични и специални програми като Великден, Гергьовден,Коледа, Нова година и други подобни, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора, без да дължи неустойка, ако анулацията се направи до 10 ч. в първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня на закупуването. При закупуване на билети за спортни състезания от типа на Формула 1 и билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет от ТУРОПЕРАТОРА сумата не се възстановява, а се доставя билетът на самия клиент.

 

 

 

Чл.17. Спорове и рекламации.

 

(1)В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, е препоръчително Потребителят в устна или писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на Туроператора  с оглед своевременното предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни. Всички оплаквания на туристите, свързани с обслужване в конкретния хотел, отношение на персонала, обзавеждане, технически повреди в стаите за настаняване и др., е желателно да бъдат предоставени  на ръководството на хотела, местния представител или пред Туроператора в устна или писмена форма  през времетраенето на пребиваването им в хотела.

 

(2) В случаите на претенциите на Потребителя, свързани с  качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставяне на услугата, Потребителят  има право да предяви  рекламация към Туроператора  в писмен вид или устен вид в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването.

 

(3)  Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

 

 Чл.18. За всички  услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени на място от Потребителите по техен избор и решение, рекламации следва да се предявяват към местния туроператор, съответно доставчика на конкретната услуга, с който Потребителят е влязъл в пряко договаряне.

 

ТУРОПЕРАТОРЪТ има право: 
1.да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове доплащанията до пълната цена на пътуването, се счита, че се отказва от пътуването и депозитът не се връща.
2.да промени превозвача с друг превозвач при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване. 
3.да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини;
Чл. 7. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:
1.при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България. 
2.ако Потребителят е лице, който няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е     той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител). 
3. Осигуряването на валиден задграничен паспорт и всички други документи, изисквани от законодателството на съответната държава, е задължение на КЛИЕНТА. Караджъ Турс не може да поема отговорност за принудителни анулации на пътувания поради нередовни, неправилно попълнени или липсващи документи.
4.да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги. 
5.Да спазва законите на страната, за която пътува.
6. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
7.При групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да се върнат в Р България с групата.
8.ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да се явяват навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от тях поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, независимо от причината за закъснението.
9.Да спазват указанията на ТУРОПЕРАТОРА, включително правилата за организация на туристическите пътувания, както и законодателството на държавата по дестинация на пътуването. 
(2) Потребителят има право: в срок до 15 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице. Във връзка с промяната на страните по договора е възможно да се наложи доплащане, което е изцяло за сметка на встъпващия в договора ПОТРЕБИТЕЛ.

II. ОТГОВОРНОСТ  
Чл. 8. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради неявяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ на определените за отпътуване място и време.
(2) Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ услуги не се възстановяват от ТУРОПЕРАТОРА.

 

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава: 
1.да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2.да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването. За определени туристически пакети стойността на застраховката може да не е включена в цената, като същата следва да се заплати допълнително от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на съответното застрахователнo дружествo) от други рискове по време на пътуването.